Ord i minuten

Highscore / Statistik

Här är finns de 150 snabbaste fingrarna som har besökt oss sedan starten.

Ord per minut räknas faktiskt inte ut på hur många ord du klarar av att skriva i själva testet.

Utan det är ett snitt som räknas fram på antalet tecken du skrev som sedan slås ut på ett antal standardord, därför borde testet vara rättvist både för dig med långa respektive korta ord.

# Ord per minut Standardord Tecken Tid (sek) Ord per sek. Datum
1 120 36 194 18s 2 2015-03-10
2 114 34 184 18s 1.89 2016-06-26
3 114 34 184 18s 1.89 2017-03-28
4 111 23 127 13s 1.77 2015-01-22
5 108 24 132 14s 1.71 2015-01-22
6 108 26 142 15s 1.73 2015-09-19
7 108 24 131 14s 1.71 2016-12-02
8 105 28 152 16s 1.75 2013-12-16
9 105 27 149 16s 1.69 2017-03-27
10 104 30 164 18s 1.67 2016-06-26
11 103 23 127 14s 1.64 2014-02-17
12 103 24 129 14s 1.71 2016-11-12
13 103 28 154 17s 1.65 2017-03-28
14 102 34 184 20s 1.7 2014-05-22
15 102 27 146 16s 1.69 2014-10-19
16 102 27 147 16s 1.69 2015-01-22
17 102 26 143 16s 1.63 2015-01-22
18 102 27 146 16s 1.69 2015-05-01
19 102 26 142 16s 1.63 2015-05-01
20 102 26 142 16s 1.63 2015-05-20
21 102 32 173 19s 1.68 2016-06-26
22 99 28 150 17s 1.65 2013-12-16
23 99 27 148 17s 1.59 2015-09-19
24 98 25 138 16s 1.56 2014-06-04
25 98 25 137 16s 1.56 2014-10-07
26 98 26 141 16s 1.63 2015-09-19
27 98 30 166 19s 1.58 2015-09-19
28 98 25 138 16s 1.56 2016-01-24
29 98 33 181 21s 1.57 2016-08-24
30 98 33 181 21s 1.57 2016-08-24
31 98 26 140 16s 1.63 2016-12-26
32 98 26 140 16s 1.63 2017-03-15
33 97 28 153 18s 1.56 2015-05-01
34 97 29 156 18s 1.61 2015-09-19
35 97 29 157 18s 1.61 2015-09-19
36 97 28 154 18s 1.56 2016-04-22
37 97 28 153 18s 1.56 2016-11-23
38 97 28 153 18s 1.56 2017-03-28
39 96 32 174 20s 1.6 2014-05-19
40 96 24 130 15s 1.6 2014-06-04
41 96 31 170 20s 1.55 2014-07-23
42 96 27 145 17s 1.59 2014-11-11
43 96 32 174 20s 1.6 2014-12-19
44 96 32 174 20s 1.6 2014-12-19
45 96 26 144 17s 1.53 2015-01-22
46 96 31 171 20s 1.55 2015-09-12
47 96 24 129 15s 1.6 2016-08-25
48 96 24 129 15s 1.6 2016-08-25
49 96 26 142 17s 1.53 2016-09-09
50 96 35 189 22s 1.59 2017-06-21
51 95 32 177 21s 1.52 2013-12-13
52 95 29 159 19s 1.53 2013-12-16
53 95 29 160 19s 1.53 2013-12-16
54 95 21 116 14s 1.5 2014-02-09
55 95 33 179 21s 1.57 2014-08-27
56 95 30 161 19s 1.58 2014-10-02
57 95 29 159 19s 1.53 2014-10-07
58 95 30 161 19s 1.58 2014-12-18
59 95 29 160 19s 1.53 2015-04-28
60 95 29 160 19s 1.53 2015-09-15
61 95 37 204 24s 1.54 2015-11-03
62 95 33 178 21s 1.57 2016-03-17
63 95 29 160 19s 1.53 2016-03-31
64 95 30 163 19s 1.58 2016-06-26
65 95 29 160 19s 1.53 2016-08-11
66 94 25 136 16s 1.56 2013-12-16
67 94 28 152 18s 1.56 2013-12-16
68 94 27 149 18s 1.5 2014-06-03
69 94 28 150 18s 1.56 2014-06-25
70 94 27 149 18s 1.5 2014-09-09
71 94 25 135 16s 1.56 2014-10-02
72 94 28 152 18s 1.56 2014-10-07
73 94 25 136 16s 1.56 2014-12-08
74 94 24 133 16s 1.5 2015-01-22
75 94 28 151 18s 1.56 2015-03-10
76 94 27 148 18s 1.5 2015-11-03
77 94 28 150 18s 1.56 2015-11-03
78 94 25 134 16s 1.56 2015-11-04
79 94 27 149 18s 1.5 2016-02-17
80 94 27 149 18s 1.5 2016-03-14
81 94 25 136 16s 1.56 2017-01-08
82 93 30 164 20s 1.5 2014-06-03
83 93 33 181 22s 1.5 2014-07-13
84 93 30 164 20s 1.5 2014-07-28
85 93 31 168 20s 1.55 2015-09-19
86 93 31 168 20s 1.55 2015-11-04
87 93 31 167 20s 1.55 2016-05-03
88 93 33 180 22s 1.5 2016-11-24
89 93 30 166 20s 1.5 2017-01-23
90 93 30 165 20s 1.5 2017-06-07
91 92 34 186 23s 1.48 2013-12-08
92 92 34 187 23s 1.48 2013-12-08
93 92 26 140 17s 1.53 2013-12-08
94 92 25 137 17s 1.47 2014-02-24
95 92 34 186 23s 1.48 2014-08-20
96 92 25 137 17s 1.47 2014-09-05
97 92 34 188 23s 1.48 2014-09-21
98 92 31 171 21s 1.48 2014-10-07
99 92 32 173 21s 1.52 2014-10-07
100 92 31 169 21s 1.48 2015-01-08
101 92 28 155 19s 1.47 2015-04-04
102 92 28 153 19s 1.47 2015-05-01
103 92 31 170 21s 1.48 2015-05-27
104 92 28 155 19s 1.47 2015-09-19
105 92 28 153 19s 1.47 2015-11-03
106 92 31 171 21s 1.48 2016-05-23
107 92 26 139 17s 1.53 2016-07-31
108 92 31 169 21s 1.48 2016-12-13
109 92 28 153 19s 1.47 2016-12-13
110 92 29 156 19s 1.53 2017-02-16
111 90 29 159 20s 1.45 2013-12-16
112 90 30 163 20s 1.5 2014-02-05
113 90 23 126 16s 1.44 2014-02-09
114 90 30 161 20s 1.5 2014-05-29
115 90 35 193 24s 1.46 2014-12-08
116 90 32 175 22s 1.45 2015-01-08
117 90 30 162 20s 1.5 2015-01-08
118 90 29 159 20s 1.45 2015-01-22
119 90 26 142 18s 1.44 2015-01-22
120 90 26 143 18s 1.44 2015-01-22
121 90 24 129 16s 1.5 2015-03-25
122 90 26 143 18s 1.44 2015-06-06
123 90 29 160 20s 1.45 2015-09-19
124 90 30 161 20s 1.5 2015-09-19
125 90 24 129 16s 1.5 2015-10-12
126 90 30 163 20s 1.5 2015-11-03
127 90 30 162 20s 1.5 2015-11-10
128 90 24 130 16s 1.5 2015-11-24
129 90 23 126 16s 1.44 2016-01-07
130 90 26 142 18s 1.44 2016-09-09
131 90 29 160 20s 1.45 2016-11-12
132 90 27 145 18s 1.5 2017-01-08
133 90 35 191 24s 1.46 2017-02-03
134 90 30 161 20s 1.5 2017-02-16
135 90 30 163 20s 1.5 2017-03-15
136 90 23 127 16s 1.44 2017-03-21
137 90 23 127 16s 1.44 2017-05-03
138 90 30 162 20s 1.5 2017-05-30
139 90 29 159 20s 1.45 2017-05-31
140 90 30 163 20s 1.5 2017-05-31
141 89 25 134 17s 1.47 2013-12-08
142 89 30 165 21s 1.43 2013-12-08
143 89 33 182 23s 1.43 2013-12-16
144 89 28 151 19s 1.47 2014-02-17
145 89 27 149 19s 1.42 2014-02-17
146 89 28 150 19s 1.47 2014-05-19
147 89 37 199 25s 1.48 2014-07-26
148 89 28 150 19s 1.47 2014-12-08
149 89 31 168 21s 1.48 2014-12-08
150 89 36 197 25s 1.44 2015-02-20